پیگیری سفارشات

تهران ، شهریار ، خیابان ولیعصر (عج) ، روبروی بیمارستان امام سجاد (ع) ، برج سعدی ، طبقه اول ، واحد ۳

به چاپ سپهر خوش آمدید.

لیست قیمت فرم های ۵۰۰ عددی ( عمومی ) سلفون براق دورگرد

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های ۵۰۰ عددی ( عمومی ) سلفون براق دورگرد ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۱۵۹,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ فرم های ۵۰۰ عددی ( عمومی ) سلفون براق دورگرد ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۱۷۹,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فرم های ۵۰۰ عددی ( عمومی ) سلفون مات دورگرد

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های ۵۰۰ عددی ( عمومی ) سلفون مات دورگرد ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۱۵۹,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ فرم های ۵۰۰ عددی ( عمومی ) سلفون مات دورگرد ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۱۷۹,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فرم های ۵۰۰ عددی ( عمومی ) لمینت براق

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های ۵۰۰ عددی ( عمومی ) لمینت براق ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۲۵۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ فرم های ۵۰۰ عددی ( عمومی ) لمینت براق ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۲۷۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فرم های ۵۰۰ عددی ( عمومی ) لمینت مات

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های ۵۰۰ عددی ( عمومی ) لمینت مات ( ۹۰ * ۶۰ ) استاندارد دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۳۳۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ فرم های ۵۰۰ عددی ( عمومی ) لمینت مات ( ۹۰ * ۶۰ ) استاندارد دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۳۵۵,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فرم های ۵۰۰ عددی ( عمومی ) لمینت برجسته

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های ۵۰۰ عددی ( عمومی ) لمینت برجسته ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۳۲۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ فرم های ۵۰۰ عددی ( عمومی ) لمینت برجسته ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۳۳۳,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش
۳ فرم های ۵۰۰ عددی ( عمومی ) لمینت برجسته ۵۹ در ۵۶ مربع دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۲۵۹,۰۰۰ ۹ روز کاری ثبت سفارش
۴ فرم های ۵۰۰ عددی ( عمومی ) لمینت برجسته ۵۹ در ۵۶ مربع دو رو سریع ۵۰۰ عددی ۲۶۷,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش