پیگیری سفارشات

تهران ، شهریار ، خیابان ولیعصر (عج) ، روبروی بیمارستان امام سجاد (ع) ، برج سعدی ، طبقه اول ، واحد ۳۰

به چاپ سپهر خوش آمدید.

لیست قیمت ست اداری ( عمومی ) سری اول و دوم تحریر ۸۰ گرم

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ست اداری ( عمومی ) سری اول و دوم تحریر ۸۰ گرم ( ۴۴۰*۵۹۴ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴,۱۸۶,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ست اداری ( عمومی ) سری سوم تحریر ۸۰ گرم

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ست اداری ( عمومی ) سری سوم تحریر ۸۰ گرم ( ۴۸۵*۶۹۰ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴,۵۲۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ست اداری ( عمومی ) سری اول و دوم تحریر ۱۰۰ گرم

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ست اداری ( عمومی ) سری اول و دوم تحریر ۱۰۰ گرم ( ۴۴۰*۵۹۴ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴,۷۰۴,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ست اداری ( عمومی ) سری سوم تحریر ۱۰۰ گرم

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ست اداری ( عمومی ) سری سوم تحریر ۱۰۰ گرم ( کیسه ای ۶۹۰*۴۸۵ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵,۰۱۴,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ ست اداری ( عمومی ) سری سوم تحریر ۱۰۰ گرم ( کیفی ۶۹۰*۴۹۰ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵,۰۱۴,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ست اداری ( عمومی ) سری اول و دوم کتان ۱۲۰ گرم

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ست اداری ( عمومی ) سری اول و دوم کتان ۱۲۰ گرم ( ۴۴۰*۵۹۴ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵,۴۵۱,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ست اداری ( عمومی ) سری سوم کتان ۱۲۰ گرم

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ست اداری ( عمومی ) سری سوم کتان ۱۲۰ گرم ( کیسه ای ۶۹۰*۴۸۵ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶,۱۶۴,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ ست اداری ( عمومی ) سری سوم کتان ۱۲۰ گرم ( کیفی ۶۹۰*۴۹۰ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶,۱۶۴,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش