لیست قیمت محصولات قالب خور فولدر آ۴ دورو ۳۰۰ گرم سلفون براق

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ محصولات قالب خور فولدر آ۴ دورو ۳۰۰ گرم سلفون براق ۳۴۰*۴۸۸ mm دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴,۰۵۱,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت محصولات قالب خور فولدر آ۴ دورو ۳۰۰ گرم سلفون مات

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ محصولات قالب خور فولدر آ۴ دورو ۳۰۰ گرم سلفون مات ۳۴۰*۴۸۸ mm دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴,۰۵۱,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت محصولات قالب خور جا کارتی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ محصولات قالب خور جا کارتی ۲۰۲*۱۴۴ mm دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸۲۳,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت محصولات قالب خور لیوان کاغذی ۱۰۰۰ عددی ۲۰۰ سی سی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ محصولات قالب خور لیوان کاغذی ۱۰۰۰ عددی ۲۰۰ سی سی ۲۴۰*۱۱۵ mm یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۴۳,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت محصولات قالب خور لیوان کاغذی ۵۰۰۰ عددی ۲۰۰ سی سی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ محصولات قالب خور لیوان کاغذی ۵۰۰۰ عددی ۲۰۰ سی سی ۲۴۰*۱۱۵ mm یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲,۴۴۲,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت محصولات قالب خور پاکت سی دی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ محصولات قالب خور پاکت سی دی ۳۴۰*۱۶۱ mm یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۰۳۴,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش