پیگیری سفارشات

تهران ، شهریار ، خیابان ولیعصر (عج) ، روبروی بیمارستان امام سجاد (ع) ، برج سعدی ، طبقه اول ، واحد ۳۰

به چاپ سپهر خوش آمدید.

لیست قیمت لیبل و برچسب ( عمومی ) لیبل بدون روکش

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیبل و برچسب ( عمومی ) لیبل بدون روکش تک لت ( ۸۵ در ۴۸ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۸۲,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ لیبل و برچسب ( عمومی ) لیبل بدون روکش تک لت ( ۸۵ در ۴۸ ) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲۰۲,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت لیبل و برچسب ( عمومی ) لیبل بدون روکش طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیبل و برچسب ( عمومی ) لیبل بدون روکش طلاکوب ( ۸۵ * ۴۸ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۶۳,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ لیبل و برچسب ( عمومی ) لیبل بدون روکش طلاکوب ( ۸۵ * ۴۸ ) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۴۵۶,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت لیبل و برچسب ( عمومی ) لیبل یووی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیبل و برچسب ( عمومی ) لیبل یووی ۸۵ در ۴۸ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۸۲,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ لیبل و برچسب ( عمومی ) لیبل یووی ۸۵ در ۴۸ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲۰۲,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۳ لیبل و برچسب ( عمومی ) لیبل یووی ۸۵*۴۸ (۶ساعته) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲۱۲,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت لیبل و برچسب ( عمومی ) لیبل فیلتر دار

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیبل و برچسب ( عمومی ) لیبل فیلتر دار ( ۸۵ * ۴۸ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۸۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ لیبل و برچسب ( عمومی ) لیبل فیلتر دار ( ۸۵ * ۴۸ ) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲۰۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت لیبل و برچسب ( عمومی ) لیبل سلفون براق

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیبل و برچسب ( عمومی ) لیبل سلفون براق ۸۵ در ۴۸ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۸۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ لیبل و برچسب ( عمومی ) لیبل سلفون براق ۸۵ در ۴۸ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲۰۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۳ لیبل و برچسب ( عمومی ) لیبل سلفون براق ۸۵*۴۸ ( ۶ ساعته ) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲۱۵,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت لیبل و برچسب ( عمومی ) لیبل سلفون براق طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیبل و برچسب ( عمومی ) لیبل سلفون براق طلاکوب ( ۸۵ * ۴۸ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۹۰,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ لیبل و برچسب ( عمومی ) لیبل سلفون براق طلاکوب ( ۸۵ * ۴۸ ) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۴۹۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت لیبل و برچسب ( عمومی ) لیبل سلفون مات

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیبل و برچسب ( عمومی ) لیبل سلفون مات ۸۵*۴۸ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۸۵,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت لیبل و برچسب ( عمومی ) لیبل سلفون مات طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیبل و برچسب ( عمومی ) لیبل سلفون مات طلاکوب ( ۸۵ * ۴۸ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۹۰,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت لیبل و برچسب ( عمومی ) لیبل متالایز

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیبل و برچسب ( عمومی ) لیبل متالایز ۸۵*۴۸ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۰۵۱,۰۰۰ ۲۶ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت لیبل و برچسب ( عمومی ) لیبل شیشه ایی خوانا

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیبل و برچسب ( عمومی ) لیبل شیشه ایی خوانا ( ۸۵ * ۴۸ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۰۵۷,۰۰۰ ۱۴ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت لیبل و برچسب ( عمومی ) لیبل شیشه ایی نا خوانا

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیبل و برچسب ( عمومی ) لیبل شیشه ایی نا خوانا ۸۵ در ۴۸ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۰۵۷,۰۰۰ ۱۴ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت لیبل و برچسب ( عمومی ) لیبل سی دی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیبل و برچسب ( عمومی ) لیبل سی دی ۱۳۰ در ۱۳۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۱۲۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت لیبل و برچسب ( عمومی ) برچسب اموال تک رنگ

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیبل و برچسب ( عمومی ) برچسب اموال تک رنگ تک لت نیم تیغ ( ۱۵ در ۵۰ میلیمتر ) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۵۵۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش