پیگیری سفارشات

تهران ، شهریار ، خیابان ولیعصر (عج) ، روبروی بیمارستان امام سجاد (ع) ، برج سعدی ، طبقه اول ، واحد ۳۰

به چاپ سپهر خوش آمدید.

لیست قیمت لیبل و برچسب ( عمومی ) لیبل بدون روکش

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیبل و برچسب ( عمومی ) لیبل بدون روکش تک لت ( ۸۵ در ۴۸ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۸۶,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ لیبل و برچسب ( عمومی ) لیبل بدون روکش تک لت ( ۸۵ در ۴۸ ) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲۰۶,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت لیبل و برچسب ( عمومی ) لیبل بدون روکش طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیبل و برچسب ( عمومی ) لیبل بدون روکش طلاکوب ( ۸۵ * ۴۸ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۴۱,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ لیبل و برچسب ( عمومی ) لیبل بدون روکش طلاکوب ( ۸۵ * ۴۸ ) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۴۱۱,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت لیبل و برچسب ( عمومی ) لیبل یووی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیبل و برچسب ( عمومی ) لیبل یووی ۸۵ در ۴۸ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۸۶,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ لیبل و برچسب ( عمومی ) لیبل یووی ۸۵ در ۴۸ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲۰۶,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۳ لیبل و برچسب ( عمومی ) لیبل یووی ۸۵*۴۸ (۶ساعته) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲۲۶,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت لیبل و برچسب ( عمومی ) لیبل فیلتر دار

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیبل و برچسب ( عمومی ) لیبل فیلتر دار ( ۸۵ * ۴۸ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۸۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ لیبل و برچسب ( عمومی ) لیبل فیلتر دار ( ۸۵ * ۴۸ ) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲۰۹,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت لیبل و برچسب ( عمومی ) لیبل سلفون براق

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیبل و برچسب ( عمومی ) لیبل سلفون براق ۸۵ در ۴۸ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۹۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ لیبل و برچسب ( عمومی ) لیبل سلفون براق ۸۵ در ۴۸ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲۱۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۳ لیبل و برچسب ( عمومی ) لیبل سلفون براق ۸۵*۴۸ ( ۶ ساعته ) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲۳۵,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت لیبل و برچسب ( عمومی ) لیبل سلفون براق طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیبل و برچسب ( عمومی ) لیبل سلفون براق طلاکوب ( ۸۵ * ۴۸ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۶۷,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ لیبل و برچسب ( عمومی ) لیبل سلفون براق طلاکوب ( ۸۵ * ۴۸ ) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۴۳۷,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت لیبل و برچسب ( عمومی ) لیبل سلفون مات

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیبل و برچسب ( عمومی ) لیبل سلفون مات ۸۵*۴۸ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۹۵,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت لیبل و برچسب ( عمومی ) لیبل سلفون مات طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیبل و برچسب ( عمومی ) لیبل سلفون مات طلاکوب ( ۸۵ * ۴۸ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۶۷,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت لیبل و برچسب ( عمومی ) لیبل متالایز

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیبل و برچسب ( عمومی ) لیبل متالایز ۸۵*۴۸ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۲۶ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت لیبل و برچسب ( عمومی ) لیبل شیشه ایی خوانا

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیبل و برچسب ( عمومی ) لیبل شیشه ایی خوانا ( ۸۵ * ۴۸ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۰۴۰,۰۰۰ ۱۴ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت لیبل و برچسب ( عمومی ) لیبل شیشه ایی نا خوانا

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیبل و برچسب ( عمومی ) لیبل شیشه ایی نا خوانا ۸۵ در ۴۸ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۰۴۰,۰۰۰ ۱۴ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت لیبل و برچسب ( عمومی ) لیبل سی دی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیبل و برچسب ( عمومی ) لیبل سی دی ۱۳۰ در ۱۳۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۸۴۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت لیبل و برچسب ( عمومی ) برچسب اموال تک رنگ

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیبل و برچسب ( عمومی ) برچسب اموال تک رنگ تک لت نیم تیغ ( ۱۵ در ۵۰ میلیمتر ) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۵۵۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش