لیست قیمت لیبل و برچسب لیبل بدون روکش

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیبل و برچسب لیبل بدون روکش تک لت ( ۸۵ در ۴۸ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۹۶,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ لیبل و برچسب لیبل بدون روکش تک لت ( ۸۵ در ۴۸ ) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱۰۱,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۳ لیبل و برچسب لیبل بدون روکش طلاکوب دار ۸۵*۴۸ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۵۸,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت لیبل و برچسب لیبل یووی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیبل و برچسب لیبل یووی ۸۵ در ۴۸ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۹۶,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ لیبل و برچسب لیبل یووی ۸۵ در ۴۸ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱۰۱,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۳ لیبل و برچسب لیبل یووی ۸۵*۴۸ (۶ساعته) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱۰۹,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت لیبل و برچسب لیبل سلفون براق

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیبل و برچسب لیبل سلفون براق ۸۵ در ۴۸ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۰۱,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ لیبل و برچسب لیبل سلفون براق ۸۵ در ۴۸ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱۰۶,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۳ لیبل و برچسب لیبل سلفون براق طلاکوب دار ۸۵*۴۸ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۷۰,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۴ لیبل و برچسب لیبل سلفون براق ۸۵*۴۸ ( ۶ ساعته ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۱۴,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۵ لیبل و برچسب لیبل سلفون براق ۸۵*۴۸ ( ۶ ساعته ) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱۱۴,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت لیبل و برچسب لیبل سلفون مات

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیبل و برچسب لیبل سلفون مات ۸۵*۴۸ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۰۱,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۲ لیبل و برچسب لیبل سلفون مات طلاکوب دار ۸۵*۴۸ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۷۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت لیبل و برچسب لیبل متالایز

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیبل و برچسب لیبل متالایز ۸۵*۴۸ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۲۲,۰۰۰ ۲۶ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت لیبل و برچسب لیبل شیشه ایی خوانا

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات

لیست قیمت لیبل و برچسب لیبل شیشه ایی نا خوانا

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیبل و برچسب لیبل شیشه ایی نا خوانا ۸۵ در ۴۸ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۴۸,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت لیبل و برچسب لیبل سی دی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیبل و برچسب لیبل سی دی ۱۳۰ در ۱۳۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸۵۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت لیبل و برچسب برچسب اموال تک رنگ

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیبل و برچسب برچسب اموال تک رنگ تک لت نیم تیغ ( ۱۵ در ۵۰ میلیمتر ) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲۰۰,۰۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش